Fundusz Trójmorza – światowe wzorce, europejski kapitał, polska inicjatywa

Kiedy na początku września tego roku doszło do spotkania giełd państw zaangażowanych w Inicjatywę Trójmorza, prezydent Andrzej Duda stwierdził, że tym, co wyznacza perspektywę dla Trójmorza, to nie tylko współpraca rynków kapitałowych z tej części UE, ale jeden duży rynek kapitałowy: w końcu to jedna trzecia terytorium UE i jedna czwarta społeczeństwa UE, choć skalę […]

„Tak” dla Unii, „nie” dla omijania traktatów. Tuż przed szczytem Rady Europejskiej

Po pierwsze, zacznę od trywialnego, acz mówiącego wszystko o Unii Europejskiej stwierdzenia, znanego wśród unijnych ekspertów: w Unii zawsze dochodziło do sporów i zawsze udawało się je zażegnać. Może wyjątkiem od tej zasady był Brexit, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z UE. Po drugie, do wynegocjowania budżetu UE w przeszłości dochodziło w ostatniej chwili, tuż przed […]